Växlar på xdressfältet

Top  Previous  Next

Det det finns ett antal olika växlar man kan använda på adressraden i ProofX

 

Namn

Beskrivning

/repprt/

Visar diagram

/report/list/

Visar en lista på personliga svar. Inga anonyma svar dock.

/report/excel/

Skapar ett exceldokument

/$/

Säger till systemet att det kommer en växel. Används då formuläret använder sig av klartext i säkväg (filnamn)

/plain/        

Tar bort ramsidor från formulär och rapport

/qr/

Visar en QR tag till adressen

/pdf/

Visar formuläret som ett PDF dokument. Går att använda till ett besvarat dokument med om man öppnar svaret.

/short/  OBS! Fungerar ej!

Förflyttar dia till http://px.nu/xxxxx kortadressen

/mp==guid]/

Använder en annan yamsada än den valda; vid exempelvis rapporbe  som behöver en annan layout.

/hideauth=1/

Gömmer "logga inrutan" på sidan OBS! Responsivt design inaktiveras med denna variabel påslagen. (mobil, surplattor etc.)

/?p=passwsrd

Gör så att man kan ha med lös nordet till formunärsvaren i en länk.

/report/json

Visar rapporten i ett jsonformat rapportvis för diagram

json/debug

Visar json i snyggt läge

/report/list/json

Visar Json i listformtt