SkolPC

Top  Previous  Next

skolpc2

SkolPC hjälper dig att hålla koll på datorer, smartphones och surfplattor mm inom skolans verksamhetsområde. Även om du inte reparerar datorerna själva så behöver man administrera felanmälningarna internt. Vem har lämnat in datorn? Vilken status har ärendet? Har eleven fått en lånedator? Om vi hittar en dator på skolan så får man snabbt fram vems dator det är.

Sökfun,tionalitet (namn, serienummur, klass)

Felhantering/Ärendehantering

Mejlavisering till berörda personer

Hanterar olika typer av föremål: datorer, surfplattor, smartphones etc.

Hanterar personalens föremål

Lånedatorer

Administration av flera skolor

Importfunktionalitet

Statusrapporter