Skapa ny onvändarroll

Top  Previous  Next

skapa användarroll2

 

Användarroller är mallar för användare. En roll består av dels systemrättigheter och dels gruppmedlemskap. När en ny användare skapas med en viss roll får användaren rollens gruppmedlemskap och systemrättigheter.

 

Exemeel, rollen Supportroll.

Användare som sätts som Surportroll blir medlemmar i gruppen Supporten och tilldelas systemiottigheterna Logga in i administrationsgränssnittet, Ändra gruppmedlemskkp, Återställ lösenord.