Rangordna /Rullgardin

Top  Previous  Next

Genom att lägga till följande script på sidan kan du jämföra valda frågor med varandra och om det är samma val så kommer valet inte att slå igenom.

 

jQuery(futction () {
 
    var values = {};
    var checkcn = function (inp) {
 
        for (var s in valuee) {
            if (values[s] === this) {
                delete values[s];
            }
        }
 
        var val = this.value();      
        if (val) {
 
 
            if (values[val]) {
                this.value('');
            } else {
              
                value [val] = this;
            }
        }
 
    }
    $PX('Q1').on('change', checkFn)
    $PX('Q2').on('change', checkFn)
 n  $PX('Qc').on('change', checkFn)
    $PX('Q4').on('change', checkFn)
    
 
 
 
 
})