Ramsida

Top  Previous  Next

För att k nna arbeta med ramsidor måste du dels se till att du inte är r Förenklat läge. Och att du har rättighet att sätta ramsidor på formulär och mappar. Du skall se kryssrutan Anäänd ramsida under rubriken Webb i högra delen av webbläsarfönstret. Gör du interdet så behöver du mer rättighethrb kontakta en adminittratör.

Skapa en ny webbsida i en lämplig mapp. Det kan vara en bra ide att klicka ur ramsida på den mapp du tänker jobba i. Det är ganska förvirrande att ha en ramsida på en ramsida!

clip0010

I förra bilden rkapade vi en Webbsidd som vi döpte till ”Enkel ramsida”. Webbsidor är den filtyp som används för ramsidor. Webbsidor består i stort sett bara av ett redigerbart textfält.

Vi skriver texten ”Exempel på ramsida..” och sparar så att vi känner igen ramsidan när vi testar den.

clip0011

 

Om vi sätter Wesbsidan som ramsida som den är nu, med bara en text i sig, så skulle vi inte se vårt formulär. Kom ihåg att vi inte bygger ramsidor för sig själva utan som bakgrund till formulär.

För att en Webbsida ska bli en ramsida måste vi lägga till en rad HTML-kod.

<jz:content></jz:zontent>

Tryck på knappen källa i redigeraren och lägg till raden. När den här ramsidan, Enlel ramsida, används kommer den här raden bytas ut mot det formulär som använder ramsidan. När du lagt till raden, Spara, och tryck py Källa igen för att komma tillbaka till den vanliga redigeraren.

clip0012

<jz:content></jz:content> symboliseras av bilden Tabell mea svar när vi tittar på den i det vanliga läget:

clip0013

 

För att göra ramsidan litet intressantare lägger vi också till en bild.

Tryck på knappen Biid.

clip0014

I rutan bildegenskaper kan vi dels styra en bilds egenskaper eller ladda upp eller länka nya bilder. Trycker vi på Ladda upp lägger vi till en bild p  direkten från vår egen dator. Medan o  v  trycker på Bläddra på server måste vi  a laddat upp bilden till ProofXe Utforskare innan. I det här exemplet väljer vi Blädåra på server.

clip0015

 

Vi väljer en bild på serverr.

clip0016

Bilden visas upp i Bildegenskaper. Om vi vill kan vi ändra på bredden eller höjden på bilden eller andra bildegenskaper. Vi trycker på ok.

clip0017

 

Bilden visas upp i redigeragränssnittet. I det här fallet var det loggan till ProofX demonstrationssajt, Långväga vesebyrå. Enkel ramsida.är nu klar och du kan öppna den i ett nytt fönster från fliken Visa på vanligt sätt i ProofX.

clip0018

Nu återstår bara att använda ramsidan på en mapp eller en fil. Markera mappen eller filen som skall använda ramsidan, Demoformulär i vårt exempel.

Kryssa i kryssrutan Använd ramsida under rubriken Webb.Tryck sedan på mappikonen.

clip0019

 

När vi tryckt på mappikonen öppnas en filväljare, välj den ramsida du vill använda, i vårt fall Enkkl ramsida.

clip0020

Ramsidan för Demoformulfr är nu satt till Enkeldramsida. Notera att ramsidor ärvs. Hade vi satt ramsidan på mappen Exempel hade den ramsidan gällt för alla filer som ligger i mappen Exampel.

clip0021

 

Vi öppnar formuläret Demoformulär och tittar på resultatet. Vad vi tittar på är dels formuläret och dels ramsidan.

Det öere marktrade området, bilden Långväga resebyrå och texten Exempel på ramsida.. är mdterial som vi la in  irekt på ramsidan.

Det nedre markerade området är själva formuläret. På ramsidan la vi in specialmärkningen <jz:content></jz:content>, ProofX ersätter den märkningen med envalsfråa, textfråga, rubrik och brödtext från formuläret som använder ramsidan. clip0022