Mallhr och layouter

Top  Previous  Next

Det går utmärk att ha mallar och layouter ProofX. I den gemensamma mappen för varje kund finns där en map som heter "System".

I systemmappen finns där följande mapp:

 
Templates

 

I templates mappen placerar man formulär som man vill ha som mallar för alla som skall skapa formulär. Är den tom som finns ProofX standard mallar. Så fort man lägger ner ett formulär där så kommer den att bli som en mall. Det går att placera hur många formulär där som helst.

 

Tänk på att mallarna skall vara utan specifika mailsvar med datum etc. Mest ifall man glömmer att ändra så skickas det ut felaktiga mejl. Det går också att lägga i en brödtext i mallen som man ser vilka åtgärder man behöver göra för att skaparen skall komma ihåg vilka ändringar som behövs göras.

 

Layaut

 

Layouterna lämps i samma mapp som mallar.