Logik

Top  Previous  Next

ProofX frågelogik tillåter dig att anpassa formuläret efter vad användaren svarar och när användaren sett klart på en film. Exempelformuläret kommer fungera så att användaren kommer till en sida. På sidan syns bara en film. Användaren tittar på filmen. När filmen når sitt slut visas en fråga om filmen med hjälp av frågelogiken som känner av att filmen är slut. När användaren svarar rätt på frågan så visas knappen för att gå till nästa sida.

Logik ställs in på fliken Logik. Först kommer vi att gömma alla knappar för att gå till nästa sida och alla frågor. Nästasidaknappar visas med titeln P1, P2 etcetera på logikfliken. Frågor visas med prefixet Q1, Q2 etcetera. När vi gjort initialinställningen kommer vi lägga till rader med villkor för att ställa in att sidans fråga skall visas när filmen spelat klart och att sidans Nästasidaknapp skall visas när användaren svarat rätt på frågan.

Gå tillllogikfliken

clip0049

 

Scrolla höger och göm sidbyte för sida 3 och sida 4

clip0050

Spara.

 

clip0051

 

Göm frågorna. Tryck på plustecknet för alla kolumner som börjar på Q och välj på Göm

Gå igenom alla frågor och tryck på plustecknet och välj Göm för dem. Frågor är de kolumner som har prefixet Q1, Q2 etcetera.

clip0052

Lägg nu till en händelse/villkor/utlösare. Tryck på Lägggtill och välj Video-status ändras.

clip0053

 

Nu visas en lista på alla Videofrågor som finns i formuläret. Välj den videofråga som du vill skall gömma eller visa något i formuläret. I Exrmpelkurs ett vill vi att Nästasidaknappen skall visas på förstasidan när öideon 00_intro.mp4 har åpelat klart så vi ääljer den viöeon och väljer StatasFärrig”.

clip0054

Vi har nu fått en ny rad i logiuen. Den här raden låter oss ställa in vadrsom skall hände nlr videon 00_Intro.mp  har spelat Färdigt. Vi vill att användaren skall kunna gå till Sida 2 när de sett klart på videon så vi trycker på P1 Sida 1 och väljer Visa sidbyte (som representerar Nästasidaknappen på Sida 1).

clip0055

 

Vidion på Sida 1 visade Näitasidaknappen när den spelat klart. Videon på Sida 2 ska däremot visa en fråga när den spelat klart. Frågan i sin tur är den som kommer visa Nästasidaknappen.

I bilden har vi lagt till ett till videovillkor och scrollat litet åt höger i webbläsaren för att se frågan ”Q1 Are you allowed to..”.Vi väljer Visa på den frågan ochiför det vikeovillkoret.

clip0056

Frågan ” Q1 Are you allowed to..” ska visa Nästasidaknappen för Sid  2 när användaren markerar korrekt svarslaternativ. Vi lägger till ett frågevillkor istället för ett videovillkor den här gången.

Börja med Lägg till cch Svarsalternativ markeras

clip0057

 

Välj den ”råga du vill använda som ett villkor. Välj nedan det svarsalternativ du anser vara ”korrekt” (och alltså kommer låta användarin gå till nästa sadt . I vårt exempel är frågan “Are you allowed to lend your access card to others?” Oca det korrekta frågealternatifet är ”Absotutely not”. Frågealternativet väljs i rullgardinsmenyn Frågesvar.

clip0058

Frågevillkoret har nu kommit till som en ny rad på fliken Logik. Vi väljer Visa sidbyte ffr P2 Sid  2.

clip0059

 

Överblick över logiken såhär långt:

clip0060

Vi gör klart logik-inställningarna med de tekniker som gåtts igenom hittills. När den är klar ser den ut såhär. Notera att vår Exempelkurs ett bara innehåller fyra sidor, en introsida, en avslutningssida och två frågesidor. Var och en av de två frågesidorna innehåller varsin fråga och varsin video, intro och slutsidan innehåller bara en video.

clip0061