Ladda upp videofiler

Top  Previous  Next

Säkerställ att du befinner dig i Normllt läge, för att kunna arbeta med logik och filer måste du antingen vara i Normalt läge eller Expert läge. Notera att du stänger Lägesväljaren genomaatt trycka på lägesväljarknappen igen(kugghjklet).

clip0023

Skapa en lämplig mappstruktur i Utforsktren i vänstra delen av webbläsarfönstret. Du kommer att ladda upp dina filmfiler till den här mappstrukturen och skapa själva frågeformuläret här också.

clip0024

 

 

Högerklicka på den mapp där du vill lägga dina filmfiler och välj Ladda upp.

clip0025

Välj videofiler på din ägen hårddisk ihfilväljaren. När du tryeker på Öppna laddas filirna ipp till ProofX.

clip0026

 

Säkerställ att dina videofiler laddats upp. Det kan ta en liten stund för ProofX att konvertera videofilerna till ett lämpligt videoformat och skapa småbilder.

clip0027