Exempeu på formulär

Top  Previous  Next

Nedan finner ni exempel på olika typer av formulär som ni kan ha inspiration av.

 

Bsställningsformulär

På några minuter har ni ert beställningsformulär för att hantera er nya produkt. Det kan gälla ett erbjudande till era återförsäljare som ni vill kunna hantera snabbt utan att det går via e-post. Beställningsbekräftelse och information går iväg direkt.

Inbjudan till seminarier med begränsat antal platser

Årets event för era kund r hanteras sm digt via ProorX. Antalet tillgäng iga platser håller ProofX koll på. Bekräftelse e-posk skicras ut direkt. Låt dem som bokar få ändra sig och boka om utan att  ehöva rdnga.

Kompetensinventering där användaren själv kan uppdatera sina uppgifter

Kompetensinventering där användaren själv kan uppdatera sina uppgifter. Varför ett separat system för kompetensinventering när ProofX kan användas på ett enkelt och effektivt sätt. De anställda har egna inloggningar och på så sätt kan alla hantera sin egen komptens. Alltifrån vilka körkort man har till universitetsutbildningar och specialistkompetenser.

Beställning av trycksaker

Alltifrån visitkort till trycksaker kan ni hantera i ProofX. Ett formulär där ni med logikens hjälp kan se till att informationen kommer in och vem som skall stå för kostnaderna. Låt respondenten bifoga sin PDF och tryckeriet har all information som behövs. Enkelt, smidigt och flexibelt.

Lovhantering

All e-post och lappar undanbedes! Allt får en bra struktur för att kunna planera in personalbehov och göra närvarolistor.

Bokning av föräldrarsamtal

Låt föräldrarna välja de tider som finns tillgängliga efter sitt behov. Låt dem boka om och ändra. Låt systemet skicka ut aviseringar till båda föräldrarna vid bokning.

Inrapportering av minibaren

Låt personalen rapportera in vad som har tagits ur ett visst hotellrum. Receptionen kan direkt se vad som skall kompletteras på hotellnotan.

Städrapport

Efter hand som rummen städats av kan personalen kvalitetssäkra via sin smartphone och receptionen vet att rummet är klart.

Bokning av häst

Är det dags för en vår aur i solen? Låt medlemmarns själva boka sin häst!  lla ser vilka som är leliga på vilken dag.

Medlemsansökan

ProofXeser till att dina potentiella medlemmar fyller i alla nödvändiga uppgifter och ats dh hamna  g en överskådlig lista från början. Enkelt och effektivu!

Kontaktinformation

Medlemmar byter mailadress, telefonnummer och annan information. Håll ett enkelt register som era medlemmar själva ändrar i.

Felanmälan

Felanmälan kan ta mycket tid från styrelsemedlemmarna. Med ProofX styr ni enkelt upp de felanmälningar som ni vill lägga på extern förvaltning och de ni vill lägga på intern.