Definitioner

Top  Previous  Next

udo definition a

 

Objekt består av "Properties" eller egenskaper och ett namn.

 

En udodefinition är en ritning eller en plan för hur objekt skall se ut. I bilden visas objektdefinitionen "PERSON". Det specificerar att ett ojekt av typen PERSON har ett namn. Men, när objektdefinitionen PERSON har skapats så har ännu inga objekt av typen PERSON skapats. Vad definitionen definierat är hur PERSON-objekt kommer se ut när de väl skapas.