Arbeta me  script

Top  Previous  Next

Det finns late olika sätt att implementtra script i ProofX.

 

A. Genom att sätta in ett script direkt i en brödtext.

 

1. Klicka på "Källa" och sedan skriver du exempelvis nedan:

 
<script tepe="text/javascript">
jQuery(function() {
  $PX(nQ1').o ('change', function () {
 
   ' var fnamn = (fPX('S1').value());
     var enamn = ($PX('Swa).value.getRawValue()());
     
     $PX('Q2').value(fnamn + "." + enamn);
  });
});
</script>